REKLAMATION

Reklamation & Returnering

Reklamation/garanti
Vi følger naturligvis den til hver tid gældende Danske købelov mht. garanti.
Der er som standard 2 års reklamationsret (6mdr. garanti, 18 mdr. reklamationsret) på alle vore produkter.
Såfremt der er mere end 2 års reklamationsret på et produkt, er dette producent-garanti på dennes vilkår og betingelser.
Såfremt en vare er returneret til reparation og PM Bilinventars tekniske afdeling konkluderer at varen er defekt, vil denne blive sendt til reparation.
Reparationstiden afhænger af presset på det pågældende værksted. Skønner PM Bilinventar tekniske afdeling at varen ikke kan repareres ombyttes denne til en ny.

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, bedes køber hurtigst muligt, og inden 2 dage efter varemodtagelsen, skriftligt underrette PM Bilinventar herom.
Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har PM Bilinventar ret til at om- og/eller efterlevere.
Såfremt en vare konstateres defekt inden for 14 dage fra modtagelsen, betragtes denne som en DOA (dead on arrival) og PM Bilinventar betaler naturligvis alle udgifter ved ombytning.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber hurtigst muligt efter modtagelse, give PM Bilinventar skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer inden rimelig tid, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Forandringer eller indgreb i det købte uden PM Bilinventar skriftlige samtykke fritager PM Bilinventar for enhver forpligtelse.

Såfremt PM Bilinventar anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til PM Bilinventar i forsvarlig emballage.
PM Bilinventar forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte.
Hvis PM Bilinventar ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde/test

For salg til udlandet, inkl. Grønland og Færøerne, gælder det at kunden selv afholder alle udgifter til forsendelse, såvel til- som fra- PM Bilinventar Dette er gældende uanset forhold.

De 2 års reklamationsret omfatter ikke batterier, inverter samt sliddele eller dele som er gået i stykker pga. kundens egne indgreb, fejlmontering, overbelastning eller på anden vis fejlhåndteret/anvendt.

Har du en vare som skal til reparation eller en reklamation under garanti, skal du udfylde en reparations og reklamations skema, dette findes på vores hjemmeside www.pmbilinventar.dk udskriv eller udfyld formularen på vores hjemmeside – alternativt sendes varen til:

PM Bilinventar
Norgesvej 8
6230 Rødekro
ATT. Reklamation

Varen kan også afleveres på ovenstående adresse til reparation, Husk i forvejen at udfylde en RMA-formular og medbring denne ved indlevering.
Ved personlig indlevering pålægger det kunden selv at afhente varen efter endt reparation.
Varen skal afhentes senest 6 mdr. efter endt reparation. Er varen ikke afhentet senest 6 mdr. efter endt reparation, destrueres varen uden yderligere varsel.

 

ERHVERVSKØB (BUSINESS TO BUSINESS):

For erhvervskunder gælder det, at der er 12 mdr. reklamationsret på alle produkter købt hos PM Bilinventar.dk. Ved erhvervskøb gives ingen fortrydelsesret. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til PM Bilinventar straks kunden har opdaget fejlen eller manglen. Viser det sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret. Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning.

Som erhvervskunder betragtes private virksomheder, offentlige institutioner, foreninger, fonde og selvejende institutioner.

Reklamationsret omfatter ikke batterier, inverter samt sliddele eller dele som er gået i stykker pga. kundens egne indgreb, fejlmontering, overbelastning eller på anden vis fejlhåndteret/anvendt.

Såfremt PM Bilinventar anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til PM Bilinventar i forsvarlig emballage.
PM Bilinventar forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte.
Hvis PM Bilinventar ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde/test

Hvis PM Bilinventar har afhjulpet sagen eller ombyttet varen grundet akut behov for at kunne kunden kan fortsætte arbejdsdagen og PM Bilinventar ikke finder fejl ved varen, eller fejlen/defekten skyldes fejlbrug eller på anden vis ikke er benyttet efter leverandørens anvisninger efter test – må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde/test, samt de nye vare som kunden har fået monteret.

Har du en vare som skal til reparation eller en reklamation under garanti, skal du udfylde en reparations og reklamations skema, dette findes på vores hjemmeside www.pmbilinventar.dk udskriv eller udfyld formularen på vores hjemmeside – alternativt sendes varen til:

PM Bilinventar
Norgesvej 8
6230 Rødekro
ATT. Reklamation

Varen kan også afleveres på ovenstående adresse til reparation, Husk i forvejen at udfylde en RMA-formular og medbring denne ved indlevering.
Ved personlig indlevering pålægger det kunden selv at afhente varen efter endt reparation.
Varen skal afhentes senest 6 mdr. efter endt reparation. Er varen ikke afhentet senest 6 mdr. efter endt reparation, destrueres varen uden yderligere varsel.

Returnering/returret

Eventuel returnering af varer skal ske inden for 14 dage efter modtagelsen af disse.
Ved returnering af varer, skal denne være væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi. PM Bilinventar beregner 20% af købsprisen i returomkostninger. Alle forsendelses omkostninger er for købers regning. Køber arrangerer selv retur forsendelse.

Ved køb af en vare er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi.
Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

 

Er der ved PM Bilinventar modtagelse af varen mangler, vil disse blive fratrukket prisen.
Udover de 14 dage kan returnering af varer kun ske efter forud truffet aftale med PM Bilinventar Evt. med et afslag i prisen. Det er muligt at aflevere vare på PM Bilinventars adresse, eller sende varen til os på følgende adresse:

PM Bilinventar.dk
Norgesvej 8
6230 Rødekro
ATT. Reklamation
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav nægtes modtagelse og returneres af post/fragtmand til kunden med fragtregning.
Kopi af faktura SKAL altid vedlægges.
Vi tilbagebetaler naturligvis varens fulde pris såfremt ovenstående er overholdt.
Der er ingen returret på specialproducerede varer. Dette accepteres særskilt af kunden ved ordreafgivelsen.

reklamationsformular

    BANK OPLYSNINGER

    NAVN PÅ ANSØGER