Persondatapolitik

Kunder og leverandører ved PM Bilinventar ApS 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig.

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

PM Bilinventar ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

PM BIlinventar ApS

Brundevej 13

6230 Rødekro

Tlf.: 74 69 40 44

CVR: 32 56 14 89

Mail: kontor@pm-bilinventar.dk

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at have en opdateret kundedatabase
 • Muligheden for at fremsende fakturaer samt kontoudtog Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 •  
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykke. 3. Kategorier af personoplysninger
 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 •  
 • Almindelige kategorier af personoplysninger:
 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr.)
 • Mailadresse
 • Faktureringshistorik
 •  
 • Særlige kategorier af personoplysninger (Følsomme personoplysninger):
 • Ingen 4. Modtagere eller kategorier af modtagere  Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS. 6. Opbevaring af dine personoplysninger  Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.   
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder skal du kontakte os (se punkt 1)
 • 8. Dine rettigheder
 • Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker hellere ikke behandlingen af personoplysninger der jf. punkt 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.
 • 7. Retten til at trække samtykke tilbage
 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 •  
 • 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: databehandlere
 •  
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • 9. Klage til datatilsynet
 •  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Kontakt jylland og fyn

Norgesvej 8
6230 Rødekro 

+45 74 69 40 44

Stig Asmussen
salg@pm-bilinventar.dk

Kontakt sjælland

Håndværkervej 10B
4000 Roskilde

+45 74 69 40 44

Bo Reichertz
br@pm-bilinventar.dk

Åbningstider

Værksted/Produktion

Mandag-Torsdag 7.00 til 15.30

Fredag 7.00 til 13.00

Kontor/Administration

Mandag-Torsdag 7.30-16.00

Fredag 7.30-15.00

Sociale medier

© 1994-2020 Copyright, PMinventar | udviklet af byro.dk